O kancelarii

O kancelarii

Radca prawny Wojciech Detyna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2017 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i w roku 2018 został wpisany na listę radców prawnych pod numerem OP-1418.

Doświadczenie oraz wiedza, zdobyte w pracy w kancelariach notarialnych oraz kancelariach radców prawnych w Opolu i Wrocławiu, pozwoliły na osiągnięcie wysokiej specjalizacji z zakresu prawa nieruchomości, które pozostaje głównym przedmiotem zainteresowań zawodowych. Ponadto specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa spółek handlowych oraz prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, reprezentując zarówno podmioty gospodarcze oraz publiczne, jak również klientów indywidualnych. Praca w największej kancelarii radców prawnych w regionie pozwoliła również na zdobycie obszernej wiedzy i doświadczenia w wielu dziedzinach prawa w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach.

Usługi prawne świadczy w języku polskim oraz języku angielskim.