Prawo spadkowe

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego, w tym m.in.:

  • dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
  • sporządzania testamentów, powoływania spadkobierców, umieszczania zapisów i poleceń,
  • spraw dotyczących niegodności dziedziczenia, wydziedziczenia, ważności testamentu,
  • wykonywania testamentów i zarządzania masą spadkową,
  • spraw dotyczących stwierdzenia nabycia spadku,
  • spraw dotyczących działu spadku,
  • dochodzenia roszczeń związanych z zachowkiem,
  • spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe.
  • innych kwestii związanych z prawem spadkowym.