Prawo pracy

W zakresie szeroko rozumianego prawa pracy Kancelaria oferuje usługi prawne takie jak m.in.:

 • przygotowywanie i weryfikacja umów o pracę,
 • wypowiadanie umów o pracę,
 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • doradztwo w poszczególnych kwestiach związanych z zatrudnieniem pod kątem zgodności zamierzonych działań pracodawcy z przepisami prawa pracy,
 • uczestnictwo w procesie zwolnień grupowych,
 • reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach pracowniczych,
 • doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • dochodzenie roszczeń pracowniczych, w tym odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu przepracowanych nadgodzin,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych i pozasądowych,
 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
 • doradztwo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie uprawnień pracowników budżetowych i samorządowych oraz innych, wyspecjalizowanych sektorów.