Prawo IT i E-commerce

Usługi prawne Kancelarii w zakresie prawa IT oraz E-commerce obejmują m.in.:

  • przygotowywanie, negocjowanie oraz zawieranie umów licencyjnych, umów których przedmiotem jest stworzenie oprogramowania, umów serwisowych;
  • bieżącą obsługę przedsiębiorstw, których przedmiot działalności obejmuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług za pośrednictwem bądź z wykorzystaniem Internetu oraz środków porozumiewania na odległość;
  • negocjacje oraz sporządzanie umów, których przedmiotem jest świadczenie usług hostingowych, budowa sieci, dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych, budowa serwisów internetowych;
  • doradztwo w zakresie wyboru dozwolonych form reklamy oraz marketingu usług typu e-commerce;
  • doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz reprezentowanie w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.