Postępowania sądowe, egzekucyjne i windykacja

Podejmowanie czynności z zakresu postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz windykacji przez Kancelarię obejmuje m.in.:

  • analizę sytuacji procesowej ze szczegółowym uwzględnieniem ryzyka związanego z wybraną strategią procesową,
  • podejmowanie działań zmierzających do realizacji interesów uczestnika postępowania oraz ich zabezpieczanie na etapie postępowania.
  • reprezentację Klientów we wszystkich sprawach cywilnych, w szczególności dotyczących ochrony praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, sporów gospodarczych, procesów odszkodowawczych, prawa pracy,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym;
  • sporządzanie pism procesowych i aktywne uczestnictwo w czynnościach procesowych,
  • reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym oraz przed firmami windykacyjnymi;
  • sporządzanie wezwań do zapłaty i obsługa korespondencji windykacyjnej;
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
  • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych; przygotowywanie wniosków o zawieszenie, ograniczenie lub umorzenie egzekucji;
  • ochronę przed roszczeniami nienależnymi i przedawnionymi.