Prawo administracyjne

Jako Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Detyna, oferujemy profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego. W dynamicznym otoczeniu regulacji oraz wszelkich procedur zapewniamy kompleksowe i praktyczne rozwiązania, które pomogą naszym Klientom osiągnąć zamierzone cele w kwestii kontaktów z administracją. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Usługi z zakresu prawa administracyjnego

Nasz profesjonalny zespół posiada ogromną wiedzę na temat prawa administracyjnego. Doświadczenie dotyczące procedur administracyjnych, regulacji związanych z inwestycjami, ochroną środowiska, zamówieniami publicznymi to fundament naszych usług. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że prawo administracyjne jest zawiłe, skomplikowane i wymagające. Dlatego służymy swoim profesjonalizmem, aby wyszukiwać jak najoptymalniejsze rozwiązania i na bieżąco omawiać z Klientami dalsze kroki. Nasza praca polega na otwartej komunikacji i słuchaniu, aby mogli Państwo być zawsze w pełni zaangażowani w podejmowane decyzje dotyczące danej sprawy. Każda z nich jest odmienna - dlatego usługi dostosowujemy indywidualnie. Nasz zespół analizuje wszelkie potrzeby Klienta, weryfikuje możliwości i tworzy spersonalizowane strategie działania. Oferta jest kompleksowa - zajmujemy się uzyskiwaniem pozwoleń, reprezentacją przed organami administracji publicznej, doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych czy regulacji związanych z wszelkimi inwestycjami.

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie prawa administracyjnego, w tym m.in.:

  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w tym sporządzanie odwołań i zażaleń od decyzji oraz postanowień administracyjnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym sporządzanie skarg i zażaleń na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, skarg na bezczynność organów administracji,
  • doradztwo i reprezentowanie w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji w szczególności w zakresie zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne, zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Izbą Odwoławczą,
  • przygotowywanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz reprezentacja Klientów w tych postępowaniach.