Prawo budowlane i mieszkaniowe

Z zakresu prawa budowlanego i mieszkaniowego Kancelaria oferuje m.in.:

  • pomoc prawną w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego,
  • przygotowywanie umów z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym umów o roboty budowlane, o prace projektowe, o przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne,
  • pomoc prawną w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym,
  • pomoc Klientom w negocjacjach,
  • wykonywanie audytu prawnego nieruchomości,
  • pomoc prawną w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane,
  • przygotowanie i weryfikację umów w sprawie konsorcjum inwestycyjnego,
  • pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską.