Ochrona danych osobowych

W ramach prawa ochrony danych osobowych Kancelaria świadczy usługi takie jak:

  • analiza stanu ochrony danych osobowych,
  • kompleksowe przygotowanie i wdrażanie dokumentów oraz procedur ochrony danych osobowych pod kątem Rozporządzenia RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych oraz instrukcji bezpieczeństwa, zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, treści obowiązków informacyjnych, treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, rejestru zbiorów osobowych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w zakresie podstaw przetwarzania, czynności przetwarzania, ryzyk i incydentów,
  • doradztwo prawne i wsparcie w zakresie roszczeń dot. danych osobowych oraz ryzyk związanych z odpowiedzialnością administracyjną i karną,
  • świadczenie wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój i utrzymanie zasad ochrony prywatności, świadczenie kompleksowej usługi kompleksowej Inspektora Ochrony Danych,
  • doradztwo związane z przetwarzaniem danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • doradztwo związane z politykami prywatności na stronach www, polityką cookies.