Postępowania sądowe, egzekucyjne i windykacja

Podejmowanie czynności z zakresu postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz windykacji przez Kancelarię obejmuje m.in.:

 • analizę sytuacji procesowej ze szczegółowym uwzględnieniem ryzyka związanego z wybraną strategią procesową,
 • podejmowanie działań zmierzających do realizacji interesów uczestnika postępowania oraz ich zabezpieczanie na etapie postępowania,
 • reprezentację w sporach cywilnych i gospodarczych Klientów korzystających ze stałej, kompleksowej obsługi prawnej w sprawach bieżących związanych z działalnością przedsiębiorstwa przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, jak i sądami arbitrażowymi,
 • reprezentację Klientów w sprawach indywidulanych,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzanie pism procesowych i aktywne uczestnictwo w czynnościach procesowych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przedsądowym oraz przed firmami windykacyjnymi,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty i obsługę korespondencji windykacyjnej,
 • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych; przygotowywanie wniosków o zawieszenie, ograniczenie lub umorzenie egzekucji,
 • ochronę przed roszczeniami nienależnymi i przedawnionymi.