Ochrona dóbr osobistych i social media

Chcąc wspierać naszych klientów w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz rozwijających się struktur social media, Kancelaria oferuje m.in.:

 • reprezentację Klientów w procesach o naruszenie dóbr osobistych,
 • negocjacje ugód dotyczących naruszeń dóbr osobistych takich jak w szczególności wizerunek czy prawo do prywatności,
 • doradztwo w postępowaniach mediacyjnych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych,
 • tworzenie strategii procesowej ochrony dóbr osobistych,
 • analizę prawną spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych w Internecie,
 • wsparcie prawne dla podmiotów prowadzących serwisy internetowe
 • opiniowanie kampanii medialnych prowadzonych online,
 • przygotowywanie dokumentów regulujących wykorzystywanie wizerunku w kampaniach reklamowych,
 • zabezpieczenie komercyjnego obrotu dobrami osobistymi,
 • analizę umów z perspektywy przepisów regulujących ochronę dóbr osobistych,
 • analizę prawnych aspektów czynności podejmowanych w mediach społecznościowych,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie regulacji dotyczących social media,
 • podejmowanie działań zmierzających do ochrony przed nieuprawioną publikacją treści w mediach społecznościowych,
 • obsługę prawna twórców treści publikowanych we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych w zakresie ich działalności.