Prawo autorskie i własność intelektualna

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego oraz własności intelektualnej, w tym m.in.:

  • sporządzanie umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych oraz umów zawieranych z wydawcami i producentami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ochrony wizerunku, reprezentacja w postępowaniu pozasądowych oraz sądowym w zakresie dochodzonych roszczeń,
  • analiza zagadnień prawnych związanych z integralnością utworów, użytkiem publicznym i prywatnym oraz prawem do wizerunku,
  • problematyka prawa autorskiego w Internecie oraz ocena legalności wykorzystania treści i materiałów w sieci,
  • problematyka prawna domeny internetowej, zagadnienia tzw. "przejęcia domeny",
  • audyty prawne w zakresie oceny prawidłowości i legalności korzystania z utworów w zakresie prawa autorskiego,
  • szeroko pojęte zarządzanie prawami autorskimi,
  • doradztwo w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem wyłącznymi prawami w zakresie własności intelektualnej
  • opracowywanie, przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności przemysłowej
  • reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym oraz sądami w sprawach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej.