Prawo karne gospodarcze

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Detyna oferuje Państwu swoje usługi w zakresie prawa karnego gospodarczego. Cechują nas wysokie kompetencje, skuteczność, obsługa w miłej atmosferze i indywidualne podejście do każdej ze spraw. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie w kwestiach związanych z przestępstwami gospodarczymi oraz przepisami regulującymi ten obszar prawny. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Przygotowanie aktu oskarżenia w opolskiej kancelarii

Posiadamy dogłębną wiedzę na temat prawa karnego gospodarczego. Doskonale rozumiemy zawiłości wszelkich procedur oraz przepisów, dzięki czemu możemy zaoferować przygotowanie aktu oskarżenia w oparciu o solidne podstawy prawne. Podczas tego procesu przeprowadzamy pełną i gruntowną analizę zebranych dowodów - dzięki temu jesteśmy w stanie wyodrębnić kluczowe elementy, które pomogą osiągnąć wygraną w sprawie. Nasze umiejętności precyzyjnego napisania aktu oskarżenia pozwala na jasne oraz rzetelne przedstawienie zarzutów i dowodów. Dzięki temu oskarżenie opiera się na silnej podstawie i znacznie zwiększa szansę na sukces. Naszym celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników, poprzez pełen nacisk na najwyższą jakość oraz dokładność naszych usług podczas procesu sądowego. Oprócz przygotowania aktu oskarżenia proponujemy także liczne usługi związane z prawem karnym gospodarczym, takie jak obrona i reprezentacja strony, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego czy poradę prawną.

Kancelaria zajmuje się również szeroko pojętym doradztwem z zakresu prawa karnego gospodarczego, w szczególności z zakresu:

  • odpowiedzialności karnej za przestępstwa karne gospodarcze, w tym przestępstwa na rynku kapitałowym,
  • odpowiedzialności karnej organów zarządzających spółkami pod kątem działania na szkodę spółki, przestępstwa niegospodarności, braku wypełnienia obowiązków wynikających z prawa upadłościowego,
  • odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
  • odpowiedzialności karnej z tytułu uchylania się od opodatkowania,

W ramach powyższego Kancelaria oferuje m.in.:

  • obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych.