Prawo karne gospodarcze

Kancelaria zajmuje się również szeroko pojętym doradztwem z zakresu prawa karnego gospodarczego, w szczególności z zakresu:

  • odpowiedzialności karnej za przestępstwa karne gospodarcze, w tym przestępstwa na rynku kapitałowym,
  • odpowiedzialności karnej organów zarządzających spółkami pod kątem działania na szkodę spółki, przestępstwa niegospodarności, braku wypełnienia obowiązków wynikających z prawa upadłościowego,
  • odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
  • odpowiedzialności karnej z tytułu uchylania się od opodatkowania,

W ramach powyższego Kancelaria oferuje m.in.:

  • obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych.