Prawo cywilne

Świadczone przez Kancelarię usługi prawne z zakresu prawa cywilnego obejmują m.in:

  • wszechstronną obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie analiz i opinii,
  • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów, sporządzanie różnego rodzaju pism i dokumentów,
  • reprezentację na etapie przedprocesowym, prowadzenie negocjacji,
  • prowadzenie spraw sądowych m.in.: z zakresu prawa zobowiązań – w tym w szczególności wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, opartych o czyny niedozwolone (wszelkiego rodzaju sprawy odszkodowawcze) oraz tzw. skarg pauliańskich; z zakresu prawa rzeczowego – w tym w szczególności związanych z prawem własności nieruchomości, zniesieniem współwłasności, naruszeniem posiadania; związanych z prawem spółek, w tym z zakresu odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych; dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji; o ochronę dóbr osobistych.