Prawo energetyczne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa energetycznego, w ramach których oferuje m.in.:

  • tworzenie struktur dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym (z wykorzystaniem spółek specjalnego przeznaczenia, transakcji prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć),
  • bieżące doradztwo prawne uwzględniające specyfikę działalności w sektorze energetycznym,
  • doradztwo w zakresie specyficznych aspektów prawnych związanych z realizacją projektów w obszarze energetyki odnawialnej (projektowanie umów dzierżawy dla lokalizacji projektów, weryfikacja umów przyłączeniowych, uzyskiwanie pozwoleń administracyjnoprawnych),
  • wsparcie procesu taryfikacyjnego,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed organami sprawującymi nadzór nad rynkiem energetycznym,
  • przygotowywanie analiz prawnych oraz przeprowadzanie audytów prawnych projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki,
  • projektowanie umów w trakcie procesu inwestycyjnego oraz pomoc w ich negocjowaniu.