Prawo nieruchomości

Dotychczasowa praktyka pozwoliła na osiągnięcie wysokiego stopnia specjalizacji Kancelarii w zakresie prawa nieruchomości. Obejmuje ona szeroki zakres usług prawnych, świadczonych na rzecz indywidualnych klientów, jak również podmiotów gospodarczych. Wspieramy naszych klientów bez względu na tytuł prawny, przysługujący im do danej nieruchomości (własność, najem, dzierżawa użyczenie itp.), z uwzględnieniem wszelkich planów inwestycyjnych. Posiadamy wiedzę oraz wszelkie narzędzia do kompleksowej obsługi prawnej między innymi: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, firm budowlanych oraz osób fizycznych.

Posiadamy doświadczenie m.in. w prowadzeniu spraw korporacyjnych podmiotów gospodarczych, związanych z obrotem nieruchomościami (m.in. projekty aktów wewnętrznych wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, wprowadzanie nieruchomości jako aport wnoszony do spółki) oraz prowadzących działalność w tym zakresie, jak również tworzeniu umów oraz porozumień mających za przedmiot wszelkiego rodzaju nieruchomości (m.in. umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy timeshare, umowy dożywocia).

Ponadto nasi Klienci byli reprezentowani w licznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa nieruchomości (m.in. zapłata za roboty budowlane, zawarcie umowy przyrzeczonej po przedwstępnej umowie sprzedaży, zasiedzenie, eksmisja, zapłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości), jak i postępowaniach administracyjnych (m.in. podział nieruchomości gruntowych, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odszkodowanie za wywłaszczenie, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz użytkowanie nieruchomości).

W ramach działalności naszej Kancelarii oferujemy również pełny audyt prawny (due diligence) nieruchomości oraz przedsiębiorstw, jak również ich zorganizowanych części. Nasi Klienci mają pewność, że stan prawny nieruchomości zostanie kompleksowo przeanalizowany, a w oparciu o przedstawione przez nas rozwiązania będą mogli podjąć najlepszą decyzję inwestycyjną.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania profesjonalnego wsparcia w sprawach dotyczących Państwa nieruchomości.